ارتباط با
کم‌جا نوین

کم‌جا نوین ، تواید کننده محصولات تاشو و کم‌جا

کم‌جا نوین

امروزه با توجه به گسترش شهر و آپارتمان نشینی یکی از مشکلات مردم کوچک بودن خانه ها و اتاق خواب هاست و این مشکل باعث شده که یک عده از داشتن تخت خواب محروم باشن.
کم‌جا نوین این مشکل رو با ساخت تخت های تاشو و کمجا حل کرده تا علاوه بر استفاده بهینه از فضا، پروتکل های بهداشتی هم با جمع شدن تشک و تخت از وسط اتاق خواب ها رعایت شود، و در داخل تخت خواب هم استفاده بهینه ای کرد.
با ساخت رگال لباس خواب و جای پتو و متکا و کتاب خانه یعنی ایجاد چهار مجموعه نیاز یک اتاق خواب در یک متر که به سلیقه مشتری به طور افقی یا عمودی قابل اجرا هست ، شما میتونید این چهار نیاز خود را به طور همزمان و فقط در فضای مورد نیاز یکی از آنها برطرف کنید.
به گونه ای ، شما با کم‌جا نوین با کمجایی مدارا میکنید

تخت های تاشو
نمونه ای از تخت های تاشو
تخت و کمد های کم‌جا
تخت و کمد های کم‌جا
سرویس اتاق خواب کودک
سرویس اتاق خواب کودک
تخت و کمد های کم‌جا
تخت و کمد های کم‌جا